english  

THEM International Detection Dog institute is EU gecertificeerd. De brief van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding & Veiligheid is op verzoek beschikbaar.


De nieuwe Europese Verordening (EU 573/ 2010, art. 12.9.3.3) schrijft voor dat de opleiding van speurhonden explosieven voor luchtvaart beveiliging worden verricht door of namens de bevoegde autoriteit met behulp van gekwalificeerde instructeurs. THEM is bevoegd om dit te doen. 

 

 

It is not about us, it is about THEM. THEM is our society.